Մեր արտադրանքը

Պանիր «Սարգիս» Ալաշկերտ
Աղաջրային պանիր
Բաղադրությունը: կովի կաթ , մեզոֆիլ բակտերիալ կուլտուրա, շրդանաֆերմենտ, կալցիումի քլորիդ, կերակրի աղ
Փաթեթավորումը : գլանաձև պանրագլուխ 1,0-3,0 կգ պոլիմերային փաթեթավորմամբ
Յուղի զանգվածային մասը չոր նյութերում 48 %
Պահպանման ժամկետը : 6 ամիս
Պահպանել : +2 ÷ +6°С
Պանիր «Սարգիս» Տաշիր
Աղաջրային պանիր
Բաղադրությունը: կովի կաթ , մեզոֆիլ բակտերիալ կուլտուրա, շրդանաֆերմենտ, կալցիումի քլորիդ, կերակրի աղ
Փաթեթավորումը : Չորսվակ պանրագլուխ 5.0-7.0 կգ պոլիմերային փաթեթավորմամբ
Յուղի զանգվածային մասը չոր նյութերում 47%
Պահպանման ժամկետը : 6 ամիս
Պահպանել . +2 ÷ +6°С
Պանիր «Սարգիս» Չեչիլ
Աղաջրային պանիր
Բաղադրությունը` կովի կաթ , մեզոֆիլ բակտերիալ կուլտուրա, շրդանաֆերմենտ, կալցիումի քլորիդ, կերակրի աղ
Փաթեթավորումը ` 0.25-0.3 կգ ժապավենի փաթույթներով բարձր գլան պոլիմերային փաթեթավորմամբ։
Յուղի զանգվածային մասը չոր նյութերում 40 %
Պահպանման ժամկետը : 2 ամիս
Պահպանել : +2 ÷ +6°С
Պանիր «Սարգիս» Սուլուգունի
Աղաջրային պանիր
Բաղադրությունը: կովի կաթ , մեզոֆիլ բակտերիալ կուլտուրա, շրդանաֆերմենտ, կալցիումի քլորիդ, կերակրի աղ
Փաթեթավորումը : ուղղանկյուն զուգահեռանիստ 0,4 - 0,6 կգ պոլիմերային փաթեթավորմամբ
Յուղի զանգվածային մասը չոր նյութերում 40 %
Պահպանման ժամկետը : 2 ամիս
Պահպանել : +2 ÷ +6°С
Պանիր «Սարգիս» Չանախ
Աղաջրային պանիր
Բաղադրությունը: կովի կաթ , մեզոֆիլ բակտերիալ կուլտուրա, շրդանաֆերմենտ, կալցիումի քլորիդ, կերակրի աղ
Փաթեթավորումը : պանրակտորներ աղաջրում ,պլաստիկ դույլերով
Դույլի մեջ 2 և 4 կտոր 0,9 և 6,0 կգ զանգվածով
Յուղի զանգվածային մասը չոր նյութերում 47%
Պահպանման ժամկետը : 6 ամիս
Պահպանել . +2 ÷ +6°С
Պանիր «Սարգիս» Լոռի
Աղաջրային պանիր
Բաղադրությունը: կովի կաթ , մեզոֆիլ բակտերիալ կուլտուրա, շրդանաֆերմենտ, կալցիումի քլորիդ, կերակրի աղ
Փաթեթավորումը : ուղղանկյուն զուգահեռանիստ 4.5 - 5.5 կգ պոլիմերային փաթեթավորմամբ
Յուղի զանգվածային մասը չոր նյութերում 50%
Պահպանման ժամկետը : 6 ամիս
Պահպանել : +2 ÷ +6°С
Պանիր «Սարգիս» Լալվար
Կիսապինդ պանիր
Բաղադրությունը: կովի կաթ , մեզոֆիլ բակտերիալ կուլտուրա, բուսական ծագման ներկանյութ , շրդանաֆերմենտ, կալցիումի քլորիդ, կերակրի աղ
Փաթեթավորումը : ուղղանկյուն զուգահեռանիստ 2,5-3,0 կգ պոլիմերային փաթեթում
Յուղի զանգվածային մասը չոր նյութերում 45 %
Պահպանման ժամկետը : 6 ամիս
Պահպանել : +2 ÷ +6°С
Պանիր Հոլանդական
Կիսապինդ պանիր
Բաղադրությունը: կովի կաթ , մեզոֆիլ բակտերիալ կուլտուրա, շրդանաֆերմենտ, կերակրի աղ, կալցիումի քլորիդ, բուսական ծագման ներկանյութ
Փաթեթավորումը : ուղղանկյուն զուգահեռանիստ 4,5 - 5,0 կգ պոլիմերային փաթեթավորմամբ
Յուղի զանգվածային մասը չոր նյութերում 45 %
Պահպանման ժամկետը : 6 ամիս
Պահպանել : +2 ÷ +6°С
Պանիր Գաուդա
Կիսապինդ պանիր
Բաղադրությունը: կովի կաթ , մեզոֆիլ բակտերիալ կուլտուրա, շրդանաֆերմենտ, կերակրի աղ, կալցիումի քլորիդ, բուսական ծագման ներկանյութ
Փաթեթավորումը : գլանաձև պանրագլուխ 1,0- 1,2 կգ պոլիմերային փաթեթում
Յուղի զանգվածային մասը չոր նյութերում 50 %
Պահպանման ժամկետը : 6 ամիս
Պահպանել : +2 ÷ +6°С
Պանիր Մաասդամ
Կիսապինդ պանիր
Բաղադրությունը: կովի կաթ , մեզոֆիլ և թերմոֆիլ բակտերիալ կուլտուրա, շրդանաֆերմենտ, կերակրի աղ, կալցիումի քլորիդ, բուսական ծագման ներկանյութ
Փաթեթավորումը : գլանաձև պանրագլուխ 5,5- 7,5 կգ. պոլիմերային փաթեթում
Յուղի զանգվածային մասը չոր նյութերում 50 %
Պահպանման ժամկետը : 6 ամիս
Պահպանել : +2 ÷ +6°С